Album Art
Loading...

V obrovském komplexu mezi Přemyslovskou
a Vinohradskou ulicí bývaly četnické kasárny.
Teď odsud pravidelně vyjíždějí kamiony
naložené divadelními dekoracemi.

Národní divadlo získalo objekt na Vinohradech
v roce 1935, aby mělo kde skladovat dekorace.
Po vybombardování dílen v Apolinářské ulici sem
přemístilo výrobu. Interiér budovy si drží atmosfé-
ru 70. let. „Naše dílny jsou zajímavé pro filmaře,
kteří hledají retro prostory. Točila se tady třeba
americká reklama na klavíry Steinway. Filmaři ne-
mohli dlouho najít správnou lokalitu, až jim padlo
do oka tohle místo,“ vysvětluje ředitel dílen Mar-
tin Černý. Vznikají tady kulisy, rekvizity a kostý-
my nejen pro Národní divadlo, ale taky pro Novou
scénu, Stavovské divadlo a Státní operu. Dílny
tak musí ročně vyrobit scénu pro zhruba dvacet
premiér. „Na rozdíl od 19. století, kdy stačily typo-
vé dekorace, se teď pro každou inscenaci vytváří
konkrétní scénografie,“ doplňuje Černý.

Celkem tu pracuje kolem 150 lidí. Zámečníci
zhotovují základní konstrukce. Truhláři vyrábějí
dřevěné kulisy, což jsou rámy potažené látkou.

Někdy využívají kombinaci dřeva, kovu a plastu.
Výsledek musí působit přesvědčivě, i když je
použitý materiál naprosto odlišný. „Například cihly

jsou z hobry. To je hmota, ze které se dělají nástěn-
ky. V podstatě je to něco mezi dřevem a papírem.
Nedávno tu vznikla cihlová zeď pro operu Sedlák
kavalír, kterou můžete vidět ve Státní opeře.“ I když
je truhlárna vysoká, obrovské kulisy se do ní na
stojato nevejdou a sestavují se až na jevišti. Všechny
vysloužilé konstrukce, které se při představení
nezničí, putují potom do skladu.

Součástí komplexu je sklad rekvizit, který patří k nej-
větším v Evropě. Najdete v něm rytířské brnění, ho-
diny, stylové kufry, lampy, hudební nástroje, klobouky
i paruky. Některé rekvizity jsou tu už téměř sto let.
Shánějí se těžko, nejčastěji pocházejí z aukcí, baza-
rů nebo bleších trhů. Někdy je sem nosí i sami lidé,
například pokud jim zbyly z pozůstalosti. Předměty,
které by jinak skončily v popelnici, tak dostávají šan-
ci na další život.

Článek jsme publikovali z „Radniční noviny“ s povolením a souhlasem MČ Praha 3