Vysílání pro menšiny na Slovensku má za cíl podporovat kulturní a jazykovou rozmanitost etnických menšin, které žijí v této zemi. Program je navržen tak, aby respektoval a uznával kulturní dědictví menšin a poskytoval prostor pro vyjádření a sdílení jejich kultury s širším obecenstvem.

1. Jazyková různorodost: Vysílání bude obsahovat pořady a programy v slovenštině, které umožní zachování a rozvoj jazyka mezi menšinami Slováky. To je klíčové pro udržení kulturní identity a komunikaci s rodným jazykem.
2. Kulturní programy: Rádio bude nabízet různorodé kulturní pořady, které představují slovenskou literaturu, hudbu, tance, folklór a další umělecké vyjádření. To umožní posluchačům prozkoumat a oslavit bohatství slovenské kultury.
3. Zpravodajství a informace: Vysílání bude poskytovat aktuální zpravodajství a informace o událostech, které se týkají slovenské menšiny, jak v jejich domovské zemi, tak v zahraničí. To umožní udržovat spojení a povědomí o dění v komunitě.
4. Diskuze a rozhovory: Rádio bude hostit rozhovory a diskuse s významnými osobnostmi z kulturního, politického a společenského života menšiny Slováky. Tyto interakce umožní posluchačům lépe poznat svoji kulturu a aktuální události.
5. Interaktivita: Vysílání bude zapojovat posluchače pomocí hlasování, soutěží a příspěvků, které podporují jejich aktivní účast a zapojení do programu.

Vysílání pro menšiny Slováky má za cíl posílit pocit sounáležitosti a identity u této menšiny a poskytnout jim prostor pro sdílení a oslavu své kultury. Tímto způsobem vytvoří rádio inkluzivní a podpůrné prostředí pro menšiny Slováky, a to nejen v jejich domovské zemi, ale i ve světě