Album Art
Loading...
Monika Turanová
Moderátorka

Let's Talk About podcast

V júni 2022 som dokončila svoje štúdium v oblasti Arabistiky a medzinárodných vzťahoch na University of Westminster v Londýne. Medzi moje záľuby patrí cestovanie, študovanie cudzích jazykov a kultúr – hlavne z oblasti Blízkeho Východu. Okrem slovenčiny a arabčiny hovorím po anglicky a nemecky. Takisto sa popri svojej práci venujem rómskemu aktivizmu.